privacy verklaring

Mijn contactgegevens
dora-bdv@hotmail.com

Persoonsgegevens die Dora-knutselhoekje verwerkt

Dora-knutselhoekje toont je persoonsgegevens doordat je mijn blog bezoekt en mijn “blogposts” leest. Of omdat je die gegevens zelf aan mij verstrekt door een reactie onder een “blogpost” te plaatsen of om door mij een e-mail te sturen.

Als je alleen mijn postings leest, betreft het de volgende gegevens:
* ip-adres

Als je een reactie achterlaat of mij een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Websiteadres
* Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Dora-knutselhoekje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via, dora-bdv@hotmail.com waarna ik deze informatie zal verwijderen.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

 Dora-knutselhoekje verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuwe “blogpost” wordt geplaatst
op Dora-knutselhoekje.
* Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik reageer op jouw reactie op een van mijn
“blogposts”.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciele doeleinden.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dora-knutselhoekje  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of – systemen zonder dat daar een mens tussen zit.


De termijn van het bewaren van persoonsgegevens

Dora-knutselhoekje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld:
* de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een “posting” blijven bewaard.
* e-mails die je me hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.
*Dora-knutselhoekje verkoopt uw gegevens niet aan derden 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
* indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
* met jouw uitdrukkelijke toestemming.
Persoonlijke informatie
U kunt mijn blog  bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. 


Cookies

Bij je bezoek aan Dora-knutselhoekje  word je d.m.v. van een cookie-melding om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde “ third party cookies” van Google (Blogger|) en waarop ik geen invloed kan uitoefenen
Dora-knutselhoekje maakt geen gebruik van eigen cookies (z.g. First party cookies).
Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende website www.cookiechecker.nl.

De foto’s, afbeeldingen en teksten op Dora-knutselhoekje kun je niet via een “knop” delen via sociale media (zoals bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies zodra je op deze media inlogt. Dit zijn zogenaamde “tracking cookies”. Dus Dora-knutselhoekje biedt daartoe niet de mogelijkheid.

Ook maakt Dora-knutselhoekje geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is derhalve geen sprake van “tracking cookies”.

Je kunt er voor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen van je browser. De consumentenbond heeft hiervoor een handig stappenplan (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) geschreven.
Ook wordt geadviseerd om regelmatig cookies van je apparaten te verwijderen. Ook dit staat beschreven het voorgaande stappenplan.

De beveiliging van persoonsgegevens

Mede d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) probeert Dora-knutselhoekje jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

 Dora-knutselhoekje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10 en virusscanner McAfee.

Links naar andere sites
  Dora-knutselhoekje bevat links naar websites/blogs van andere partijen.  Dora-knutselhoekje draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.Dit e-mailenDit bloggen!Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op Pinterest